0/0 votes
NỘI DUNG PHIM

Hành Vi Phạm Tội Phần 16 - Criminal Minds Season 16 /  Criminal Minds: Evolution 2022: Có trụ sở tại Quantico, Virginia, Đơn vị Phân tích Hành vi (B.A.U.) là một bộ phận phụ của F.B.I. Được các sở Cảnh sát địa phương gọi đến để hỗ trợ giải quyết các tội phạm có tính chất hàng loạt và/hoặc cực kỳ bạo lực mà thủ phạm chưa được xác định (được Đơn vị gọi là đối tượng không xác định hoặc gọi tắt là "tội phạm"), B.A.U. sử dụng nghệ thuật lập hồ sơ khoa học gây tranh cãi để theo dõi và nắm bắt hung thủ. Việc lập hồ sơ đòi hỏi phải tìm ra những đặc điểm cơ bản của hung thủ và nạn nhân (được gọi là nghiên cứu nạn nhân), sử dụng bằng chứng từ vụ án và khớp thông tin đó với các tiền lệ lịch sử và phân tích tâm lý như một phương tiện để giải quyết vụ án. Do tính chất công việc do B.A.U thực hiện. - công việc tốn nhiều thời gian và đòi hỏi tâm lý - các thành viên của nó rất trung thành với Đơn vị và các thành viên khác của nó. Cũng vì tính chất đòi hỏi chung của công việc, không nhiều thành viên của B.A.U. đã có thể duy trì một cuộc sống gia đình hạnh phúc hoặc ổn định.

TỪ KHÓA
TRAILER
BÌNH LUẬN