5/1 votes
NỘI DUNG PHIM

Chiều Tà Trong Nhà - Shining Vale 2022: Một gia đình chuyển đến một thị trấn nhỏ vào một ngôi nhà mà ở đó những hành động tàn bạo khủng khiếp đã diễn ra. Nhưng dường như không ai chú ý đến ngoại trừ Pat, người tin rằng cô ấy bị trầm cảm hoặc bị ma nhập - hóa ra, các triệu chứng hoàn toàn giống nhau.

TỪ KHÓA
TRAILER
BÌNH LUẬN