• Tuyển tập phim có sự tham gia của diễn viên Wawwa Nichari Chokprajakchat . Nếu yêu thích thì hãy nhấn quan tâm để theo dõi diễn viên mình yêu thích nhất nhé ^^!